0

Betamethasone Valerate + Neomycin Sulphate + Tolnaftate + Clioquinol Cream

Betamethasone Valerate + Neomycin Sulphate + Tolnaftate + Clioquinol Cream
Betamethasone Valerate + Neomycin Sulphate + Tolnaftate + Clioquinol Cream
Product Description
  • Betamethasone Valerate BP (0.05 % W/W)
  • Neomycin Sulphate BP (0.50 % W/W)
  • Tolnaftate USP (1.0 % W/W)
  • Clioquinol BP (1.0 % W/W)
  • Cream Base QS
Contact Us

C 1904-1910, Kailash Business Park, Powai Ghatkopar Link Road, Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra, 400079, India
Phone :+918068215478